Metoda PNF jest metodą przyjazną dla pacjenta. Oparta jest na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji. Cechuje ją wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji. Obejmuje to zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych.


Zaletą tej metody jest wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego. Najważniejszą jednak zaletą PNF jest duża efektywność prowadzonej terapii.